Wrocławskie spotkanie Nienieodpowiedzialnych

  • 23 October 17:00 - 23 October 19:00
  • Uniwersytet SWPS,
    ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b,
    53-238 Wrocław
  • Wydarzenie bezpłatne

Nienieodpowiedzialni to idea efektywnej, mądrej i wrażliwej branży finansowej, świadomej swojej roli wobec klientów, współpracowników, społeczeństwa i przyrody. Więcej informacji o projekcie - www.nienieodpowiedzialni.pl

W tym roku po raz pierwszy poza konferencją główną w Warszawie odbędą się dwa spotkania Nienieodpowiedzialnych - we Wrocławiu oraz w Sopocie. Spotkania organizowane są we współpracy z tegorocznym Partnerem Merytorycznym - Uniwersytetem SWPS.

Podczas wrocławskiego spotkania Nienieodpowiedzialnych zapraszamy do wysłuchania prof. Agaty Gąsiorowskiej, która opowie o tym, jak korzystamy z porad ekspertów finansowych, dlaczego tak jest, i dokąd nas to doprowadzi. Nienieodpowiedzialni stawiają sobie za cel spojrzenie na zagadnienie odpowiedzialności i etyki z różnych perspektyw, dlatego kolejny punkt programu wykroczy poza ramy branży finansowej. Paweł Oksanowicz porozmawia o odpowiedzialności z prof. Krystianem Jażdżewskim - genetykiem, kierującym międzyuniwersyteckim zespołem lekarzy i naukowców Zakładu Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejnym gościem będzie Henryk Wujec – aktywista, polityk, działacz opozycji demokratycznej.

Pomysłodawca: ANG Spółdzielnia
Organizator: Fundacja "Będę Kim Zechcę", Nienieodpowiedzialni
Partner merytoryczny: Uniwersytet SWPS

Partner Strategiczny: Bank BGŻ BNP Paribas
Partner Główny: Orange Polska

Patronat honorowy: Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapraszamy do rejestracji.

Szczegóły konferencji: http://2018wroclaw.nienieodpowiedzialni.pl

Zapraszamy do polubienia profilu Nienieodpowiedzialni na FB https://www.facebook.com/nienieodpowiedzialni