VII Konferencja Nienieodpowiedzialni

 • 06 November 09:00 - 06 November 17:00
 • Centrum Konferencyjne Polin,
  Muzeum Historii Żydów Polskich
  ul. Anielewicza 6
  00-157 Warszawa
 • Wydarzenie bezpłatne

Wprowadź dane uczestnika


 1. biznes - branża finansowa
  biznes - agencja PR/marketing
  biznes - agencja CSR
  biznes - inne
  NGO
  administracja publiczna
  nauka
  inne
 2. zarząd
  kadra menadżerska
  specjalista
  kadra akademicka
  student
  właściciel firmy z sektora MSP
  inne
 3. media społecznościowe (profil Nienieodpowiedzialni)
  media społecznościowe (profil ANG Spółdzielni)
  media społecznościowe (inne)
  plakat
  zaproszenie mailowe
  zaproszenie papierowe
  informacje w mediach (prasa, radio, online)
  informacja od pracodawcy
  obecność na wcześniejszych konferencjach
  od znajomych/przyjaciół
  inne
 4. Informujemy, że wyrażając poniższe zgody masz prawo w dowolnym momencie je wycofać, kierując informację o jej wycofaniu do Fundacja "Nienieodpowiedzialni" z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Współadminsitratorzy”). na adres: zgoda@nienieodpowiedzialni.pl

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Wypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji przez Fundacja "Nienieodpowiedzialni" z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Współadminsitratorzy”). w celu rejestracji i udziału w konferencji.

 5. Zgadzam się na otrzymywanie publikacji wydawanych w ramach projektu Nienieodpowiedzialni oraz informacji o innych aktywnościach, planach, publikacjach i konferencjach Nienieodpowiedzialnych na wskazany przeze mnie adres e-mail.

 6. Współadministratorami danych osobowych jest Fundacja "Nienieodpowiedzialni" z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Współadminsitratorzy”).

  Kontakt ze współadministratorami jest możliwy za pomocą adresu e-mail: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl.

  Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji, udziału w Konferencji, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody również do wysyłki informacji dotyczących projektu Nienieodpowiedzialni oraz w celach statystycznych. Chcielibyśmy, abyś wiedział, co u nas słychać, jakie mamy plany, jakie wydajemy publikacje i kiedy odbędzie się kolejna Konferencja Nienieodpowiedzialni. Ponadto dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu promocji Konferencji.

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu statystyk oraz promocji Konferencji.

  Odbiorcą danych osobowych będą: Współadministratorzy, personel Współadministratorów oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe

  Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozliczenia konferencji, a następnie w celach statystycznych nie dłużej niż 5 lat, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dotyczącej wysyłki do momentu jej wycofania, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgoda@nienieodpowiedzialni.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika.

  Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgoda@nienieodpowiedzialni.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika oraz wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości rejestracji oraz udziału w konferencji, a także przesyłania informacji dotyczących działalności Współadministratorów.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Informacje dotyczące zasadniczych treści uzgodnień między Współadminstratorami są dostępne na stronie 2019.nienieodpowiedzialni.pl.